Прeвантивeн кризисeн PR

Предприемането на превантивни мерки и планирането на адекватна реакция при възникване на критична ситуация е с изключително важно значение за всеки ПР и една от най-важните дейности в работата ни.

Ние познаваме и ефективно използваме схемата за вътрешната комуникация на различните професионални нива, както и йерархията и начините за информиране на засегнати и заинтересовани лица извън дружеството. Приемайки и следвайки тази комуникационна стратегия, всяка компания може да управлява ситуациите на криза, съобразно интереса на фирмата, а не да реагира постфактум, водена и притискана от бързия ход на събитията в подобна ситуация и от външни изисквания и фактори.

Основното направление по ПР за посрещане на кризи е да идентифицираме неблагоприятните ситуации, които стават прекалено очевидни и да дадем оценка на уязвимите места в организацията. Стратегията ни е фокусирана към двете най-важни задачи – какво да се направи и какво да се каже на хората, особено през първите критични часове след настъпването на събитието.

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.