Мeдийно покритиe

За да има успех една PR-кампания се изисква таргетирано или по-всеобхватно медийно покритие.

В зависимост от поставните цели и целеви групи. Провеждането на такава кампания практически няма как да се състои без грамотна работа със средствата за масова информация – статии, интервюта, репортажи, експертни оценки. Като първа стъпка е важно да се състави медийна карта – списък с важните издания. След което да се формира информационен повод, грамотно и интересно да се подготви пресрелийз или новина.

Да бъде провокиран интересът на журналистите по отношение на новините около дадена компания и да се стигне до публикации в желаните медии – е истинско изкуство.

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.