Фирмeна идeнтификация

Какво включва фирмената идентичност?

Създаване на базисни елементи, синтезиращи марката – лого и слоган. Тоест лицето и визията на всяка фирма.
Създаване на шаблони за изготвяне на фирмени документи и всякакъв вид печатни материали – от визитни картички и бланки за писма, през заготовки за брошури и билборди, до брендиране на телевизионен клип.
С други думи създава се рамката, която не се променя, но в същото време може да бъде „напълнена“ с ново съдържание или образи. Използването на една и съща „рамка“ предизвиква разпознаваемост и лоялност от страна на клиентите.

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.