Пресконференции

Организиране на Пресконференции и  медийни събития

Агенция ВИП Комюникейшън има дългогодишен опит при подготовката и провеждането на различни медийни събития – пресконференции, брифинги, семинари, работни обяди и вечери с таргетирани представители на медиите и на други сфери, специфични за изискванията на клиента. ПР-агенцията поддържа контакти с над 60 журналисти от водещи национални и регионални медии, рейтингови радиостанции и телевизии.

Организирането на тези медийни събития включва:

  • осигуряване на място за събитието;
  • анонсиране в средствата за масова информация;
  • привличане на ВИП гости;
  • покани за журналисти и редактори от средствата за масова информация;
  • регистрация на гостите и участниците;
  • осигуряване на печатни материали за събитието;
  • заснемане – видео и фото на събитието;
  • електронно разпращане на пресинформация и снимки от събитието;
  • съставяне на отчет, въз основа на медиен мониторинг след събитието.

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.