Рeклама

Ние ще ви помогнем да се възползвате от всички плюсове на рекламата и нейните специфични функции:

  • Информационна функция – предоставя данни и знание относно комуникираните продукти, услуги или личности.
  • Мотивационна функция – подбужда към действие (покупка, избор).
  • Образователна и възпитателна функции – показва нови начини на използване на познати или непознати досега продукти, утвърждава определени нрави, учи и подтиква към повишаване на стандарта на живот.
  • Манипулационна функция – използва (в повечето случаи) законни и морални пътища за достигане до умовете на потребителите с цел убеждаването им във верността на комуникираната информация.

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.