Повeдeниe прeд мeдии

За да бъдете адекватни в медийната среда, може да се доверите на нашите консултански услуги по отношение на протокол, поведение пред камера, отговори на неудобни въпроси, реакция в кризисни ситуации. Как да се държите пред камера, даване на интервюта в различни електронни и печатни медии и други.

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.