Изгражданe на мeдийно лоби

Изгражданe на мeдийно лоби с цел реализация на специфични корпоративни и други интереси

Съвременното значение на медийното лобиране е по-обхватно и е свързано с целенасочено въздействие върху медиите на различни нива с цел реализация на специфични корпоративни и други интереси.
Групите по интереси се стремят да оказват влияние и да търсят подкрепа не само от различни публични институции, но и на масовата публика посредством медиите.
Съвременното лобиране е и комуникативна връзка, при която гражданските, частните или групови интереси се представят пред съответното управленско ниво и се опитват да окажат влияние върху процеса на взимане на различни важни решения.

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.