Корпоративни комуникации

Нашата агенция може да ви осигури успешни корпоративни комуникации.

Корпоративните комуникации играят ключова роля за това как една компания се възприема от обществото, инвеститорите и служителите си.

Големите корпорации имат обособен отдел, който разработва и поддържа комуникативната им стратегия. Мениджърите на тези отдели са съветници на главния изпълнителен директор относно управлението на корпоративния имидж, репутация и бранд. Те се грижат за поддържането на вътрешните и външни комуникации, взаимоотношението с масмедиите и овладяването на кризисни ситуации.

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.