CELEMI – лидер в корпоративното обучение

 

CELEMI – лидер в корпоративното обучение
Световният лидер в сферата на корпоративните обучения CELEMI презентира темата “Създаване на динамични бизнес стратегии при бързо променящи се пазарни условия”.
У нас пристига г-жа Амми Янебранд – главен консултант в СЕЛЕМИ. Тя работи в корпорацията от 1992 г. и се е специализирала в разработването на бизнес симулации и цялостни обучителни процеси и инструменти. Партньор на CELEMIза България е компанията InYourHands, която е и организатор на събитието на 10-ти септември в хотел Феста.
За журналистите имаше специална пресконференция, на която освен Амми Янебранд, на въпросите отговариха и Павел Панов – управляващ партньор на InYourHands и сертифициран фасилитатор по програми на CELEMI и на Eagle’sFlight, както и Ивайло Кунев – партньор и основен фасилитатор на компанията сертифициран по програми и на CELEMI и на Eagle’sFlight.

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.