Balkan Business Awards 2019 ще бъдат връчени на 5 март 2019

Започнаха номанициите за петото издание на годишните награди Balkan Business Awards 2019, организирани от агенция за публични комуникации VIP Communication PR.
По време на официалната церемония ще бъдат отличени най-значимите постижения в бизнеса на Балканския полуостров. Събитието ще се състои на 5  март 2019 г. от 20:00 часа в хотел МАРИНЕЛА в София.
Световният опит показва, че подобни конкурси стимулират и популяризират успешните практики и дават стимул за развитие на бизнеса. Тези награди подпомагат също и инвестициите в образованието в учебно тренировъчните фирми за децата предприемачи и инициират стипендии за социално слаби отличници и ученици в неравностойно положение, които искат да останат да учат и да работят в България. .
Поощряват се устойчивото развитие, иновациите, повишаването на стандарта в корпоративната общност, опазването на околната среда, корпоративната и социалната отговорност, както и дейностите и услугите, в полза на обществото.
Наградите Balkan Business Awards 2018 ще отбележат най-значимите постижения в бизнеса у нас и на Балканите, допринесли за устойчивото развитие на тези региони.
Партньори на събитието са: Българската Търговско-Промишлена Палата, Българо-Румънската Търговско Промишлена Палата, Сръбско-Българската Търговска Камара, Турско-Българската Търговско-Индустриална Камара,
Гръцкия Бизнес Съвет в България, Бизнес Клуб Лондон, Европейският Икономически Сенат и други.
Журирането, което ще отреди победителите във Balkan Business Awards 2018, е поверено на нашите партньори, както и на ресорните журналисти в медиите-партньори на събитието. Те ще предоставят своите номинации до 20.02.2019 г.
В различни сфери на бизнеса ще бъдат отличени значимите постижения в категории:
 • Иновации в бизнеса
 • Инвестиции в бизнеса
 • Лидер в устойчивото развитие на бизнеса
 • Лидер в корпоративната и социална отговорност
 • Нов проспериращ бизнес
 • Опазване на околната среда
 • Млад предприемач
 • Нов иновативен продукт/услуга
 • Най-добри клиентски практики
 • Бизнес практики с благотворителни инициативи
 • Международно признание
 • Малка и голяма община с принос в развитието на бизнеса
 • Цялостен принос в бизнеса на Балканите
При повече от един номиниран в тази категория, журито ще излъчи победител. Организаторите си запазват правото да се произнесат по допустимостта на всеки участник.
1. Номинациите ще бъдат направени от партньорите на събитието, ресорни журналисти, специалисти. Организаторите си запазват правото да се произнесат по допустимостта на всеки участник.
2. Такса за участие
3. Всички материали за участие стават при организаторите.
4. Членовете на журито нямат право да гласуват за участници в конкурса, с които имат пряк интерес.
5. Заявките за кандидатстване трябва да бъдат получени до 12,00 ч. на обяд на 25 февруари 2019 г.

 Категории и критерии 

Корпоративна и социална отговорност

Наградата ще бъде връчена на мениджъри на фирми, показали положително въздействие върху обществения живот .

Това включва фирми, които предоставят възможности за бизнес на други  фирми,заетост на образовани кадри, подкрепа за здравословен начин на живот или подкрепа за Общността и целите на образованието.

 

Нов проспериращ бизнес

Наградата е за фирми, които са започнали в рамките на последните две години. Номинираните трябва да покажат как техният бизнес напредва в съответствие с бизнес плана им. Успехът трябва да се докаже чрез бизнеса и неговите служители, които имат ясна представа за своите продукти, конкуренти и пазарна среда.

 

Опазване на околната среда

Ще бъде присъдени на мениджър на фирма, показала дългосрочна практика в полза на околна среда. Това включва усилията, свързани с отпадъците и рециклирането, със зелени инвестиции, с ползване на  нови екологични източници на енергия, транспорт или друга дейност в тази насока.

 

Млад предприемач

Ще бъдат номинирани мениджъри на възраст 18-30 години с предприемачески талант и умения. Това са млади хора, които още докато учат,  започват собствен бизнес.

Доказателство за иновации, нюх, креативност и ентусиазъм.

Носители на ключови бизнес функции като творческо мислене, продажби и маркетинг, бизнес планиране и представяне и решаване на проблемите в съответния бизнес. Способност да се организират самостоятелно и / или в екип. Способност да представи ясни бизнес идеи.

 

Нов иновативен продукт/услуга

Тази награда има за цел да се възнагради  стартираща дейност, нов иновативен продукт, процес, услуга или нов начин на дейност. Категорията е за всички фирми, чийто продукт е стартирал в периода януари 2013 г. до декември 2014.

Номинираните продукти/услуги трябда да:

Демонстрират автентични и оригинални идеи.

Демонстрират как е разработен този нов продукт, процес, услуга или нов начин на работа с течение на времето.

Демонстрират новаторска нагласа за успешното въвеждане на нова идея, техника или технология с организацията или пазара.

Има търговска приложимост. Има доказателства за търговски успех.

Демонстрира ползи за клиентите.

Текстът трябва да включва ясно писмено и/или графично с описание на продукта, процеса, услуга или новия начин на работа и нейното развитие.

 

Устойчиво развитие на бизнеса

Тази награда има за цел да се възнагради бизнеса, който показа отношение към общността, към околната среда и към своя персонал.  Наградата е насочена към всички фирми, независимо от размера или периода на дейността.

Награждава се бизнесът, който разреши проблемите с осигуряване на възможности за местния бизнес , наемането на образовани кадри. Показва ангажимент за устойчивост – рециклиране на отпадъци , зелена продукти , енергетиката, транспорт или други целенасочени към околната среда дейности .

Фокусира се върху социалната и корпоративна отговорност – предоставя услуги, които отговарят на нуждите на потребителите, подпомагане на  обществени групи или доброволческа дейност като организация.

Участие в инициативи, които носят значителни и осезаеми ползи.

 

Най-добри клиентски практики

Тази награда има за цел да възнагради приноса на фирмите по отношение на клиентското обслужване и насоченост към нуждите на потребители.

Номинира се мениджър на фирма, която демонстрира високо ниво в обслужването на клиенти. Разполагаща с ефективни маркетингови стратегии за тяхната целева клиентска база .

Фирма, която показва гъвкавост и способността да се адаптира  към бързо развиващи се тенденции на потребителите.

 

Бизнес практики с благотворителни инициативи 

Поощряват се бизнес практиките, продуктите и услугите, които имат насоченост към благотворителни каузи и иницативи.

 

Международно признание

В тази категория попадат малки и средни предприятия, както и едрият бизнес, които за получили международно признание за своите продукти, услуги или дейности.

 

Цялостен принос в бизнеса 

В тази категория автоматично  попадат  мениджъри и фирми, които отговарят накритериите в  следните категории:

Устойчиво развитие

Иновации в продуктите и услугите

Опазване на околната среда

Корпоративна и социална отговорност

Клиентски практики

Международно признание

 

Голяма/Малка община, с принос в развитието на бизнеса в региона

Тази категория отличава усилията на местната власт в развитието на регионалната икономика.  С административни мерки, изграждане на добра инфраструктура, включване на фирми от региона в изпълнението на общински проекти и други.

Всички материали за участие остават при организаторите.

 

Агенцията инициира и реализира годишните награди за луксозно строителство Luxury Property Awards и на медийните награди  Media Awards.

ПР-агенцията е организатор и на други престижни събития като Балканските награди за Туристическа Индустрия, Националните Медицински Награди и наградите LIFESTYLE  AWARDS.

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.