ПРЕДСТОЯТ МЕДИЦИНСКИТЕ ОСКАРИ – NATIONAL MEDICAL AWARDS 2015

NATIONAL MEDICAL AWARDS 2015
Наградите
Годишните награди NATIONAL MEDICAL AWARDS 2015 ще възнаградят хуманизма и отговорността на лекари, болници, клиники и екипи с доказани значими постижения в областта. Церемонията ще се състои на 9 октомври от 20 ч. в хотел РАМАДА София.
Приоритет ще имат онези кандидати, които участват в образователни и научни дейности, а също и тези, които имат признанието на обществени и клиентски огранизации, прилагат иновации за по-доброто обслужване на пациентите.
Плакетите и престижните статуетки са представителни и могат да бъдат представяни в медицинските центрове, офиси, сайтове, пред клиенти и партньори, като доказателство за професионализъм и репутация.
Партньори на церемонията са Националната Пациентска Организация, Българският Фармацевтичен Съюз, Фондация „Академия Здравословно“ и други.

Номинации
Лекари, болници, клиники и медицински екипи могат да кандидатстват за Националните Медицински Награда, ако притежават валидни лицензи за съответната медицинска дейност.
Номинации ще бъдат правени от браншови организации и специализирани медии и журналисти. Организатор и инициатор на събитието е агенция за публични комуникации VIP COMMUNICATION PR. Агенцията има зад гърба си десетки престижни събития. Партньори на събитието ще бъдат големи медицински огранизации от всички сфери на медицината.
VIP Communication PR е организатор на годишните награди за значими постижения в бизнеса VIP Business Awards 2015, също така на наградите за луксозно строителство VIP Property Awards, на медийните награди VIP Media Awards, както и на наградите за луксозни брандове и бизнес LifeStyle Awards 2015. Във Варна ПР-агенцията реализира и годишните награди за значими постижения в бизнеса в морския регион Marine Lifestyle Awards 2015.
Министри и депутати, сред които министърът на образованието проф. Тодор Танев, зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, директорът на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев, зам.-министърът на туризма Надя Маринова, кметът на София Йорданка Фандъкова, председатели на парламентарни комисии са връчвали или получавали престижните призове на ПР-агенцията.

Категории
GRAN PRI
Голямата награда за значими постижения в медицината и дългогодишна дейност. Връчва се на лекари-доайени.
Професионално признание
Признание от колеги и пациенти, разширяване знанията и подобряване на уменията си чрез участие в международни и медицински форуми, медицинско образование и т.н.

Медицински Иновации и инвестиции
Ще бъде присъдена на лекар, медицински екип, болница, клиника с доказана далновидност и подход за решаване на здравните проблеми и подобряване на медицинските постиженията чрез въвеждане на нови, иновативни програми.
Критерии за оценка – Разработва новаторски решения за предоставяне на грижите за пациентите в резултат на по-добър достъп, качество, непрекъснатост на грижите, резултати от пациенти. Инвестиции в нови проекти с цел по-добро обслужване и развитие на технологиите.

Best Consulting
Ще бъде присъдена на лекар/екип, който предоставя на клиентите качествена консултация и специализирани услуги.
Критерии за оценка – Перфектна комуникация с други лекари , показваща гъвкавост, надеждност и ангажимент за изключителна грижа за пациента.

Професионализъм в медицината
Присъжда се на лекар/екип/болница, които активно насърчават качеството в медицинските услуги, перфекционизма, въвеждане на иновативни програми с цел по-добро обслужване на клиентите.
Критерии за оценка – Компетентност, надеждност, иновативност.
Добри практики в обратната връзка с клиентите.

Постижения в областта на качеството и безопасността
Присъжда се на лекар/екип/болница, които оптимизират резултатите на пациентите и предпазват здравето от предотвратима вреда.
Критерии за оценка – установяване на най-добри практики в тази сфера.
Демонстрират образцово изпълнение на признати клинични услуги. Внедряват програми и услуги за подобряване обслужването и лечението на пациентите.

Лекар на годината
Присъжда се на лекар, който последователно постига високи стандарти в практиката на медицината и е признат за модел за подражание от неговите колеги.
Критерии за оценка – Клинични умения, ръководство,сътрудничество,
Клинични иновации

Болница на годината
Присъжда се на болница, която последователно постига високи стандарти в практиката на медицината.
Критерии за оценка – Клинични умения, ръководство,сътрудничество,
Клинични иновации

Клинично сътрудничество и работа в екип
Наградата Клинично сътрудничество и работа в екип се представя на екипа, който успешно работи с колеги, съвместно взема решения за засилване на сътрудничеството и откритата комуникация .
Критерии за оценка – Изгражда ефективни взаимоотношения на сътрудничество между различните групи, които да дефинират и да решават проблемите на пациентите.

Социална отговорност и човешки ресурси в медицината
Присъжда се на лекар/екип/болница, които насочват усилията си доброволно, без да са принуждавани от закона, за постигане на социални и екологични цели по време в техните дейности. Иновациите в областите на грижата за здравето на служителите, образованието и откриване на нови работни места. Наемане на специалисти и практическо обучение на студенти по медицина. Благотворителни кампании с цел превенция на населението.

Международно признание
Международно признание за високо ниво на управление, качествени услуги, непрекъснатото подобряване на качеството, както в сферата на обслужването, така и в управлението.

Ел. поща за изпращане на въпроси и заявления: vipcompr@gmail.com
Краен срок за подаване на заявки и документи за участие: 20.09.2015 г.

VIP COMMUNICATION Agency
providing full services in the sphere of
advertising, pr, marketing and event management.
A leading company, operating on the Bulgarian market since 2005.
+ 359 882 03 66 84, + 359 898 408 217
http://www.vipcompr.com

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.