Очаквайте Fourth Edition of the Annual Marine Lifestyle Awards 2018

Наградите Marine Lifestyle Awards 2018 ще отбележат най-значимите постижения на бизнеса в черноморския регион на страната. Церемонията се организира от най-креативните ПР- и ивент-агенции в България. Да се възнаградят иновациите, добрите резултати и творческото многообразие.
Официалната церемония ще се състои в един от най-бързо развиващите се курорти у нас – Златни пясъци, на 17 август т.г.
Заявки за участие: ЗАЯВКА МОРСКИ ОСКАРИ 2018 
Организаторите ще номинират компаниите от морския регион до 10 август т.г. Тези награди осигуряват на призьорите и участие в Балканските награди за туристическа индустрия 2018 през декември в София.
Конкурсът ще отдаде нужното внимание на успешния бизнес, който дори в период на криза запазва своето устойчиво развитие и демонстрира качества и просперитет.
Световният опит показва, че подобни конкурси стимулират и популяризират успешните практики и дават стимул за развитие на бизнеса.
Тези награди ще бъдат дадени за изключителен успех, иновации и етика, които за задължителни за просперитета на всяка компания. Това е признание за техния публичен и жизненоважен принос за развитието на цялото общество.
Поощрява се успешното лидерство, повишаването на стандарта в корпоративната общност, опазване на околната среда, както и благотворителните дейности.
Призьорите ще отпразнуват наградите с тържествен коктейл, класическа музика и ще обменят опит по време на тази неформална среща.
Award Categories
 Marine Lifestyle Awards 2018 – Цялостен принос
 Marine Lifestyle Awards 2018 – Хотелиерство
 Marine Lifestyle Awards 2018 – Туризъм
 Marine Lifestyle Awards 2018 – Яхтинг
 Marine Lifestyle Awards 2018 – Здраве и красота
 Marine Lifestyle Awards 2018 – Услуги
 Marine Lifestyle Awards 2018 – Строителство
 Marine Lifestyle Awards 2018 – Клуб/Ресторант
 Marine Lifestyle Awards 2018 – Събитие на годината
 Marine Lifestyle Awards 2018 – Business woman
 Marine Lifestyle Awards 2018 – Мениджър на годината
 Marine Lifestyle Awards 2018 – Young CEO
 Marine Lifestyle Awards 2018 – Специален приз за благотворителност
 Marine Lifestyle Awards 2018 – Инвестиции и иновации
 Marine Lifestyle Awards 2018 – Моден Бутик
 Marine Lifestyle Awards 2018 – Дизайнер на годината
 Marine Lifestyle Awards 2018 – Откритие на годината
Основна цел на събитието:
да подпомогне популяризирането и отличаването на добрите практики и успехите на българските компании у нас и по света, да подпомогне техните стремежи за по-добро качество на живот в България.
Социално измерение:
Целогодишната кампания на PR-агенция ВИП Комюникейшън е за подпомагане на социално слаби отличници, които искат да останат да учат и да работят в България. Под патронажа на Ротари Клуб Самоков и ERP-Academy.
Участници: Над 40 медии от печатни и електронни медии, над 100 ВИП гости.

Екип: ВИП Комюникейшън ПР – Организаторът на мащабни събития за популяризиране на най-добрите практики в туризма – Балкански награди за Туристическа Индустрия, наградите за Луксозно строителство, Националн

image description

ите Медицински награди, призовете за Значими постижения в бизнеса, за постижения в развитието на морския регион и годишните медийни награди.

 
Партньори: Български браншови организации

Критерии за оценяване на кандидатите: 

Цялостен принос в развитието на морския регион 2018 – Връчва се за постижения в следните категории: Иновации, Инвестиции и Социална отговорност, както и постижения с международно признание.

МОРСКИ ТУРИЗЪМ 2018

В тази категория попадат компании, които насърчават развитието в морския и ваканционен туризъм. Кандидатите трябва да обосноват номинацията в тази категория с данни за  развитие на туристически продукти и услуги в морския регион.   Да обосноват как бизнесът им достига високи постижения в областта на морския туризъм и повишаване на  индустриалните стандарти, устойчивост на развитието и прилагането на иновативни практики и технологии в туризма на Черноморието. Наличие на бизнес план, който включва цели, стратегии и резултати и за постигане на устойчив морски и ваканционен  туризъм.
Също така налични ли са нововъведения за подобряване на резултатите и разширяване на възможностите за морски и ваканционен туризъм? Какви инвестиции са направени за обучение и развитие на персонала и как подобряват услугите в туризма? Какви са основните  бизнес-мерки за намаляване на риска при изпълнение на дейностите? Кои са целевите пазари за туристическия продукт, кандидат за наградата?

СПА ТУРИЗЪМ И БАЛНЕОЛОГИЯ 2018

Категорията обхваща туристически услуги и продукти, които предоставят висококачествени дейности, свързани със СПА Туризма и Балнеологията на Черноморието. Какви туристически продукти и услуги предоставяте в СПА Туризма и Балнеологията? Как съдействате за високите постижения в туристическата индустрия в морския регион? Вашето участие в туристическата индустрия? Същност и история на бизнеса ви, свързан със СПА Туризма и Балнеологията?Вашият бизнес план, свързан с предоставянето на услуги  и продукти в СПА Туризма и Балнеологията,  включително цели, стратегии и резултати? Въвеждане на иновации с цел подобряване на предоставяните услуги и продукти СПА Туризма и Балнеологията.

МЕДИЦИНСКИ ТУРИЗЪМ 2018

Тази категория е за туристически услуги и продукти, които предоставят висококачествени дейности, свързани с Медицинския туризъм в морския регион. Какви туристически продукти и услуги предоставяте? Как съдействате за високите постижения в Медицинския туризъм? Същност и история на бизнеса ви? Вашият бизнес план, свързан с предоставянето на услуги  и продукти в Медицинския туризъм на Балканите,  включително цели, стратегии, иновации и резултати?

ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ 2018

Тази категория възнаграждава изградени туристически атракции, които привличат голям брой посетители целогодишно или сезонно. Какви туристически продукти  и услуги предлагате на посетителите? Опишете своите дейности, спомагащи за достигането на високи постижения в туризма по Черноморието.  Опишете вашето участие в туристическата индустрия – история на бизнеса, развитие през годините?  Дейности, които спомагат устойчивото развитие на  туризма на регионално и национално ниво?

ИНОВАЦИИ В ТУРИЗМА 2018

Категорията обхваща иновации в туризма, допринесли за устойчивото развитие в региналната туристическа индустрия и в морския регион. Какви иновативни туристически продукти  и услуги предлагате? Въвеждане на иновативни дейности, спомагащи за достигането на високи постижения в туризма в региона.  История на вашите иновации в туризма, развитие през годините?  Иновативни дейности, които спомагат устойчивото развитие на  туризма на регионално и национално ниво?

ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИЗМА 2018

Обхваща инвеститори в туристически услуги и продукти, допринесли за устойчивото развитие на туризма в региона. Инвестиции в туристическата индустрия – история на бизнеса, развитие през годините?  Инвестиции, които спомагат устойчивото развитие на  туризма на регионално и  национално ниво? Въведени иновации и инвестиции с цел разширяване на възможностите в туризма, подобряване на дейностите, обучение на персонала, подобряване на обслужването на туристите. Мерки за намаляване на рисковете при изпълнение на дейностите. Въвеждане на иновативни маркетингови стратегии за насърчаване на нови дейности, свързани с устойчивост на развитието. Въведени иновации и инвестиции в последните години с цел разширяване на възможностите в туризма, подобряване на дейностите, сързани с туристическите атракции, обучение на персонала, подобряване на обслужването на туристите.

БИЗНЕС И СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ 2018

Тази категория е за туристически услуги и продукти, които предоставят висококачествени дейности, свързани с реализирането на мероприятия, срещи,  конференции и бизнес-изложения. Какви туристически продукти и услуги предоставяте? Как съдействате за високите постижения в туристическата индустрия в национален и регионален план? Вашето участие в туристическата индустрия? Същност и история на бизнеса ви? Вашият бизнес план, свързан с предоставянето на услуги, бизнес събития, включително цели, стратегии и резултати?
Въвеждане на иновации, свързани с бизнес събитията –  с цел подобряване на предоставяните услуги и продукти.

ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ 2018

Тази категория обхваща фестивали, събития и изложби, които привличат над 1 000 посетители с цел увеличаване на туристите в дадена дестинация и създаване на значителен икономически ефект в туризма за региона и в страната. Кратка историята на фестивала / събитието, по кое време на годината се реализира и защо е избран този период? Детайли за броя и същността на привлечените  посетители и какви методи са използвани за реализирането им? Какви са икономическите ползи за региона от тези събития?  Как тези събития спомагат за привлекателността на дестинацията?

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ В ТУРИЗМА 2018

Тази категория обхваща дейности и продукти, свързани със специализираните услуги в туризма , които подобряват условията за посетителите и могат да бъдат  интегрирани с други туристически продукти и услуги. Същност и история на бизнеса. Туристически продукти и услуги, които предлагате на посетителите? Дейности, допринесли за високи постижения в туризма.  Опишете вашето участие в туристическата индустрия.  Основни характеристики на бизнес-плана, включващ цели, стратегии и резултати. Нововъведения за подобряване на туризма. Инвестиции в обучението и развитието на персонала и как те подобряват обслужването на клиентите?

ТУРОПЕРАТОР 2018

Тази категория е за основен принос в туризма чрез комбинирани туристически услуги и транспорт. Обхваща предприятия с 10 или повече служители. Оновни характеристики на вашия бизнес, включващ цели, стратегии и резултати.  Нововъведения с цел подобряване на услугите и продуктите в туризма и как тези нововъведения подобряват туристическите услуги и продукти.
Инвестиции за обучение и развитие на персонала и как те подобрят обслужването на туристите? Основните рискове във вашия бизнес и мерките за преодоляването им. Целеви пазари? Как  вашият продукт / услуга отговаря на нуждите на целевите пазари? Иновативни маркетингови стратегии за успехи в туризма. Обслужване на гости / посетители със специфични потребности.

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 2018

Тази категория обхваща дейности и услуги, свързани с развитието на туристическите дестинации. Същност и история на туристическата дестинация. Как тя е допринесла за по-високи постижения в туризма.   Основни характеристики на бизнес-плана, включващ цели, стратегии и резултати. Нововъведения за подобряване на туризма чрез тази туристическа дестинация. Целеви пазари  и как туристическата дестинация отговаря на нуждите на тези целеви  пазари? Въвеждане на иновативни маркетингови стратегии и как те допринасят за развитието на туризма. Работа за клиенти със специфични потребности.

Специална награда – МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА 2018

Тази категория награждава творчеството и иновациите в маркетинговите дейности. Допустими са регионални туристически организации, местни туристически сдружения, информационни центрове, местната власт и маркетингови съюзи. Същност и цели на маркетинговата дейност. Целеви пазари и тяхното реализиране. Творческа стратегия и достигнати постижения в туризма.

Кои сме ние: VIP COMMUNICATION PR  инициира и реализира седемте издания на годишните награди за луксозно строителство Luxury Property Awards и на медийните награди Media Awards, Балканските награди за Туристическа Индустрия, Националните Медицински Награди и наградите за луксозни брандове LIFESTYLE AWARDS.

Призьори от церемониите ни са – СВИЛОЗА АД, БЕЛЛА България, КЦМ Пловдив, ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА, Евро Геймс Технолоджи, ВСК КЕНТАВЪР, ВМ Петролиум, МАКСКОМ, РОЗА ИМПЕКС, РЕФАН, ОЛИНЕЗА, БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ, Енергоремонт Холдинг, БОРД, БИГЛА 3, ШАРЛОПОВ ГРУП, курорт ПАМПОРОВО АД, КУРОРТ ДЮНИ, ГРИЙН ЛАЙФ,  OASIS RESORT & SPA – Лозенец РИЗОРТ, курорт РУСАЛКА, Апартхотел Лъки БАНСКО, Арт Е Строй, Джи Пи Груп, Perfekt Group, ДИГЕСТА КОНСУЛТ, Старосел Инвест, МЕТАТРОН, Katarzina Estate, МЕДИДЕРМА, GOLD COLLAGEN, Ники Ротор Авиейшън, КК Елените, Оазис Дел Мар, АРТЕ СПА Велинград, Созополис Резорт, хотел Офир Сандански и др. Както и болниците ТОКУДА, АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА, Онкологична болница, Медика – Албена, БОЛНИЦА САМОКОВ, дентална верига Д-Р ЖОРЖЕС, клиники ЕО ДЕНТ и други. Също и СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ПЛОВДИВ, СОЗОПОЛ, АСЕНОВГРАД, БАНСКО, Приморско, ИВАНОВО, ЧЕЛОПЕЧ, МИРКОВО, СЛИВНИЦА и други.
 
 
VIP COMMUNICATION PR Agency
1407 Sofia, Bulgaria Lozenets Quarter 8, Hristo Tsenov Str.
providing full services in the sphere of advertising, pr, marketing and event management. A leading company, operating on the Bulgarian market since 2005. + 359 882 03 66 84, +359 888 104 111 http://www.vipcompr.com

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.