Проспериращите компании на Балканите с награди в София

Balkan Business Awards 2018

Международно жури ще даде своите оценки за участниците в четвъртото издание на годишните награди Balkan Business Awards 2018, организирани и продуцирани от агенция за публични комуникации VIP Communication PR.

По време на официалната церемония ще бъдат отличени най-значимите постижения в бизнеса на Балканите.  Събитието ще се състои на 7 март 2018 г.  от 20:00 часа в луксозния хотел Best Western Premier Sofia Airport.

Заявка за участие: Zayavka BUSINESS AWARDS 2018

Конкурсът ще отдаде нужното внимание на успешния бизнес, който дори в период на криза запазва своето устойчиво развитие и демонстрира европейски стандарт и просперитет.   Световният опит показва, че подобни конкурси стимулират и популяризират успешните практики и дават стимул за развитие на бизнеса. Тези награди подпомагат също и инвестициите в образованието в учебно тренировъчните фирми за децата предприемачи и инициират стипендии за социално слаби отличници и ученици в неравностойно положение, които искат да останат да учат и да работят на родна земя.

Ще бъдат отличени успехите, иновациите и етиката, които са задължителни за просперитета на всяка компания. Това е признание за техния публичен и жизненоважен принос за развитието на цялото общество.

Поощряват се устойчивото развитие,  повишаването на стандарта в корпоративната общност, опазването на околната среда,  корпоративната и социалната отговорност, както и дейностите и услугите, в полза на обществото.

Наградите  Balkan Business Awards 2018 ще отбележат най-значимите постижения в бизнеса у нас и на Балканите, допринесли за устойчивото развитие на обществото в тези региони.

Партньори на събитието са: Българската Търговско-Промишлена Палата, Българо-Румънската Търговско-Промишлена Палата,    Сръбско-Българската Търговска Камара, Турско-Българската Търговско-Индустриална Камара,  Гръцкия Бизнес Съвет в България,  Бизнес Клуб Лондон, Европейският Икономически Сенат и други.

Журирането, което ще отреди победителите във  Balkan Business Awards 2018, е поверено на нашите партньори, както и на ресорните журналисти в медиите-партньори на събитието.  Те  ще предоставят своите номинации  до 20.02.2018 г.

В различни сфери на бизнеса ще бъдат отличени значимите постижения в категории:

Корпоративна и социална отговорност

Нов проспериращ бизнес

Опазване на околната среда

 Млад предприемач

 Нов иновативен продукт/услуга

Устойчиво развитие на бизнеса

Най-добри клиентски практики

Бизнес практики с благотворителни инициативи

Международно признание

Малка и голяма община с принос в развитието на бизнеса

Цялостен принос в бизнеса и други.  

При повече от един номиниран в тази категория, журито ще излъчи  победител.  Организаторите си запазват правото да се произнесат по допустимостта на всеки участник.

Категории и критерии 

Корпоративна и социална отговорност

Наградата ще бъде връчена на мениджъри на фирми, показали положително въздействие върху обществения живот .

Това включва фирми, които предоставят възможности за бизнес на други  фирми,заетост на образовани кадри, подкрепа за здравословен начин на живот или подкрепа за Общността и целите на образованието.

Нов проспериращ бизнес

Наградата е за фирми, които са започнали в рамките на последните две години. Номинираните трябва да покажат как техният бизнес напредва в съответствие с бизнес плана им. Успехът трябва да се докаже чрез бизнеса и неговите служители, които имат ясна представа за своите продукти, конкуренти и пазарна среда.

 

Опазване на околната среда

Ще бъде присъдени на мениджър на фирма, показала дългосрочна практика в полза на околна среда. Това включва усилията, свързани с отпадъците и рециклирането, със зелени инвестиции, с ползване на  нови екологични източници на енергия, транспорт или друга дейност в тази насока.

Млад предприемач

Ще бъдат номинирани мениджъри на възраст 18-30 години с предприемачески талант и умения. Това са млади хора, които още докато учат,  започват собствен бизнес.

Доказателство за иновации, нюх, креативност и ентусиазъм.

Носители на ключови бизнес функции като творческо мислене, продажби и маркетинг, бизнес планиране и представяне и решаване на проблемите в съответния бизнес. Способност да се организират самостоятелно и / или в екип. Способност да представи ясни бизнес идеи.

Нов иновативен продукт/услуга

Тази награда има за цел да се възнагради  стартираща дейност, нов иновативен продукт, процес, услуга или нов начин на дейност. Категорията е за всички фирми, чийто продукт е стартирал в периода януари 2013 г. до декември 2014.

Номинираните продукти/услуги трябда да:

Демонстрират автентични и оригинални идеи.

Демонстрират как е разработен този нов продукт, процес, услуга или нов начин на работа с течение на времето.

Демонстрират новаторска нагласа за успешното въвеждане на нова идея, техника или технология с организацията или пазара.

Има търговска приложимост. Има доказателства за търговски успех.

Демонстрира ползи за клиентите.

Текстът трябва да включва ясно писмено и/или графично с описание на продукта, процеса, услуга или новия начин на работа и нейното развитие.

Устойчиво развитие на бизнеса

Тази награда има за цел да се възнагради бизнеса, който показа отношение към общността, към околната среда и към своя персонал.  Наградата е насочена към всички фирми, независимо от размера или периода на дейността.

Награждава се бизнесът, който разреши проблемите с осигуряване на възможности за местния бизнес , наемането на образовани кадри. Показва ангажимент за устойчивост – рециклиране на отпадъци , зелена продукти , енергетиката, транспорт или други целенасочени към околната среда дейности .

Фокусира се върху социалната и корпоративна отговорност – предоставя услуги, които отговарят на нуждите на потребителите, подпомагане на  обществени групи или доброволческа дейност като организация.

Участие в инициативи, които носят значителни и осезаеми ползи.

 

Най-добри клиентски практики

Тази награда има за цел да възнагради приноса на фирмите по отношение на клиентското обслужване и насоченост към нуждите на потребители.

Номинира се мениджър на фирма, която демонстрира високо ниво в обслужването на клиенти. Разполагаща с ефективни маркетингови стратегии за тяхната целева клиентска база .

Фирма, която показва гъвкавост и способността да се адаптира  към бързо развиващи се тенденции на потребителите.

 

Бизнес практики с благотворителни инициативи 

Поощряват се бизнес практиките, продуктите и услугите, които имат насоченост към благотворителни каузи и иницативи.

 

Международно признание

В тази категория попадат малки и средни предприятия, както и едрият бизнес, които за получили международно признание за своите продукти, услуги или дейности.

 

Цялостен принос в бизнеса 

В тази категория автоматично  попадат  мениджъри и фирми, които отговарят накритериите в  следните категории:

Устойчиво развитие

Иновации в продуктите и услугите

Опазване на околната среда

Корпоративна и социална отговорност

Клиентски практики

Международно признание

 

Голяма/Малка община, с принос в развитието на бизнеса в региона

Тази категория отличава усилията на местната власт в развитието на регионалната икономика.  С административни мерки, изграждане на добра инфраструктура, включване на фирми от региона в изпълнението на общински проекти и други.

Всички материали за участие стават при организаторите.

Агенцията инициира и реализира годишните награди за луксозно строителство Luxury Property Awards и на медийните награди  Media Awards.

ПР-агенцията е организатор и на други престижни събития като Балканските награди за Туристическа Индустрия, Националните Медицински Награди и наградите LIFESTYLE  AWARDS.

Призьори  от церемониите на PR-агенция VIP Communication са –БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД, MAXEUROPE, КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП АДСИЦ, ДАИКС ООД, OSKAR-EL Ltd, ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА, КЦМ 2000 ГРУП, СВИЛОЗА АД, МАКСКОМ, РОЗА ИМПЕКС, РЕФАН България АД, ОЛИНЕЗА, БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ, Енергоремонт Холдинг АД, МАРИАНА ПЕЧЕЯН и ВСК КЕНТАВЪР, БОРД, БИГЛА 3, „Метрополитен“ ЕАД, ШАРЛОПОВ ГРУП, Арт Е Строй, Джи Пи Груп, Perfekt Group, ЛУКС ИМОТИ, ПАМПОРОВО АД, „Ню Билдинг Пропърти“, LZ yachting 1991 AD, ДИГЕСТА КОНСУЛТ, Старосел Инвест, Евро Геймс Технолоджи, Каламарис груп, МЕТАТРОН, Katarzina Estate, МЕДИДЕРМА, GOLD COLLAGEN, Ники Ротор Авиейшън.

Също и СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОБЩИНИТЕ ПЛОВДИВ,  СТАРА ЗАГОРА,  БАНСКО, ВРАЦА, АСЕНОВГРАД, ПРИМОРСКО, СОЗОПОЛ, ИВАНОВО, ЧЕЛОПЕЧ, МИРКОВО, ЧЕПЕЛАРЕ  и други.

The fourth edition of the VIP Business Awards 2018, organized and produced by the VIP Communication PR Agency,  will be awarded the most significant achievements in the business in Balkan. The event will take place on 7 March 2018 at 20:00 in Sofia.

The competition will pay attention to a successful business that, even in times of crisis, maintains its sustainable development and demonstrates European standards and prosperity. World experience shows that such competitions stimulate and promote successful practices and provide an incentive for business development. These awards also support investment in education in training training firms for child entrepreneurs and initiate scholarships for socially disadvantaged and disadvantaged students.

These awards will be given for outstanding success, innovation and ethics, which are essential to the prosperity of any company. This is a recognition of their public and vital contribution to the development of society as a whole.

Sustainable development, innovation, raising the standard in the corporate community, protecting the environment, corporate and social responsibility, as well as activities and services for the benefit of society are encouraged.

The VIP Business Awards 2018 will mark the most significant achievements in business in the Balkans, which have contributed to the sustainable development of society in these regions.

The partners of the event are: The Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, The Bulgarian – Romanian Chamber of Commerce, The Bulgarian – Greek Chamber of Commerce, The Bulgarian Chamber of Commerce of Serbia,  The Business Club London and others.

The jury that will award the winners of the VIP Business Awards 2018 is entrusted to our partners as well as to the journalists in the partner media of the event.

In the different business spheres, significant achievements will be awarded in the following categories:

 • Best Corporate and Social Responsibility
 • Еnergy efficiency Leader
 • Leader on European programs and practices
 • Best Prosperous Business
 • Best Protection of the environment
 • Best Young Entrepreneur
 • Best New innovative product / service
 • Best Sustainable Business
 • Best Customer Practices
 • Best Business practices with charity initiatives
 • Best International recognition
 • Best Small  municipality contributing to the development of Business
 • Best Large municipality contributing to the development of Business
 • Best Contribution to the Business

For more than one nominee in this category, the jury will broadcast a winner.

Winners of ceremonies of the PR-agency VIP Communication are – MAХKOM, Rosa Impex, REFAN, Olinesa, BLACK SEA INVESTMENT, Energoremont Holding board, BIGLA 3, Sharlopov GROUP, Art Е built, GP Group, Perfekt Group, DIGESTA CONSULT, Starossel Invest, Kalamaris Group, METATRON, Katarzina Estate, MEDIDERMA, GOLD COLLAGEN, Nicky Rotor Aviation. As Tokuda Hospital, Alexander’s Hospital, Oncology Hospital, Medica – Albena, SAMOKOV Hospital, clinics and EO DENT. Also Sofia Municipality, Municipality of Plovdiv, Bansko Municipality, CHELOPECH, MIRKOVO, Primorsko, Pamporovo AD and others.

 

 

 

 

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.