НАЙ-ГОЛЯМАТА КОМПАНИЯ ЗА СКРАП „ТРАНСИНС“ – Клиент на ВИП Комюникейшън

Новият брой на сп. ИКОНОМИКА представя най-голямата компания за скрап у нас – ТРАНСИНС АД, дългогодишни партньори на ВИП Комюникейшън.
„Трансинс” е основана през 1993 г. и започва своята търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на територията на малка площадка в гр. Белослав, с трима служители и автопарк от един камион. 20 години по-късно „Трансинс” извършва дейности с отпадъци на територията на собствени площадки в повече от 40 населени места, като 10 от площадки са в областни центрове – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Горна Оряховица, Девня – с обща площ от 285 480 кв.м. Служителите на дружеството са близо 800 и авто-паркът обхваща повече 100 транспортни средства, мобилни и стационарни балирпреси, контейнеровози, хидравлични багери, кранове, мотокари, комиони и др. техника от ново поколение – шредерна инсталация.
През всички тези изминали години дружеството е срещало трудности, през които повече фирми са минали – икономическата криза, цикличност на работа, загуба на пазари, бързо изменящата се нормативна база, нелоялната конкуренция и партньори. Но всеки един от тези проблеми доведе до откриване на нови възможности и пазари. През почти всяка година от развитието си ръководството е въвеждало нова мощност и си и стремяло да вложи реализираните печалби в активи свързани с търговията и рециклирането на отпадъци.
Освен търговска дейност с отпадъци през последните 7 години „Трансинс” се развива и в областта на разделно събиране и третиране на масово разпространени отпадъци – излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, рециклиране на пластмасови отпадъци, информационни и образователни кампания в 26-те общините, с които си партнира.
Компанията изнася около 70 % от събраните отпадъци от черни и цветни метали. Най – големите пазари на суровини са бързо развиващите се икономики като Китай, Индия, Турция и развитите икономики от ЕС – Германия, Холандия, Австрия и др. Това са и основните пазари, на които „Трансинс” търгува.

В една от площадките ни в гр. Девня е монтирана и работи производствена линия за рециклиране на пластмасови отпадъци. Изходната суровина от тази дейност е пластмасов регранулат, който се влага в производството на пластмасови изделия. На територията на 8 от площадките ни са монтирани модерни инсталации за вакуумно източване на течности от стари автомобили, на фреони от стари електроуреди.
Компанията ни е основен доставчик на отпадъци от стъкло, излезли от употреба гуми, отработено масло на рециклиращи предприятия и след тяхната преработка отпадъци стават суровини за влагане в асфалт, бетон, настилки за детски площадки, автомобилни масла и др.“,казва в интервю за списанието Рената Николова, генерален мениджър на компанията. И допълва:
„Данните от последните години показват, че се депонират повече от 90% от отпадъците, включително и опасните. Ние работим в посока намаляване на този процент – предоставили сме на детски гради и учебни заведения, административни и обществени сгради повече от 500 съда за разделно събиране на отпадъци. Участваме и финансираме кампании за почистване. Последните ни участия в подобни кампании са: съвместна акция с бТВ за почистване на Черноморието; акции по разделно събиране на територията на общини Несебър, Горна Оряховица, Ветрино, Сливо поле, Аврен. Стремим се да стигнем до повече населени места, да предоставим повече съдове за разделно събиране, да информираме повече хора за ползите от разделното събиране на отпадъци.
Иначе казано – по-чиста природа и повече суровини, които досега се изхвърляха. Защото всички искат да живеят в по-чиста, екологична и устойчива среда.“

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.