Expect the Seventh Edition of the Balkan Medical Awards – June 2022

The nominations for the seventh edition of the prestigious BALKAN MEDICAL AWARDS 2022 have started, which will honor the humanism and responsibility of doctors, hospitals, clinics and teams with proven significant achievements in the field. The ceremony will take place in June 2022.

Priority will be given to those candidates who participate in educational and research activities, as well as those who have the recognition of public and client organizations, implement innovations for better patient care. Application for participation:

zayavka_MEDICAL_AWARDS 2022

Nominations

Doctors, hospitals, clinics and medical teams can apply for the Balkan Medical Award if they have valid licenses for the respective medical activity. Nominations will be made by health organizations and specialized media and journalists. The organizer and initiator of the event is the public communications agency VIP COMMUNICATION PR. The agency has dozens of prestigious events behind it. The partners of the event will be large medical organizations from all fields of medicine.

Categories

1. GRAN PRIX – The Grand Prize for significant achievements and long-term activity

2. Doctor of the Year

3. Hospital of the Year

4. Best Hospital Management

5. Best Professional recognition

6. Best Medical Innovation

7. Best Medical Investments

8. Best Consulting

9. Best Professionalism

10. Best Clinical cooperation and teamwork

11. Best Social responsibility and human resources

12. Best International recognition

13. Best Alternative medicine

14. Special patient award 

15. Best Kovid-19 Practices

Започнаха номинациите за седмото издание

на престижните BALKAN MEDICAL AWARDS 2022, които ще отличат хуманизма и отговорността на лекари, болници, клиники и екипи с доказани значими постижения в областта.
Церемонията ще се състои през юни 2022.
Приоритет ще имат онези кандидати, които участват в образователни и научни дейности, а също и тези, които имат признанието на обществени и клиентски огранизации, прилагат иновации за по-доброто обслужване на пациентите.

Заявка за участие:  zayavka_MEDICAL_AWARDS 2022
Номинации
Лекари, болници, клиники и медицински екипи могат да кандидатстват за Балканските Медицински Награда, ако притежават валидни лицензи за съответната медицинска дейност. Номинации ще бъдат правени от здравни организации и специализирани медии и журналисти. Организатор и инициатор на събитието е агенция за публични комуникации VIP COMMUNICATION PR.
Агенцията има зад гърба си десетки престижни събития. Партньори на събитието ще бъдат големи медицински огранизации от всички сфери на медицината.
VIP Communication е организатор на годишните награди за значими постижения в бизнеса на Балканите – Business Awards, Балканските Туристически награди, също така на призовете за луксозно строителство LUXURY Property Awards, на медийните награди Media Awards, както и на наградите за луксозни брандове и бизнес LifeStyle Awards.
ПР-агенцията и реализира наградите за постижения в бизнеса и туризва в черноморския регион.
Призьори от досегашните издания на конкурса са:
Акад. д-р Богдан Петрунов, проф. д-р Александър Чирков, проф. Д-р Николай Петров, проф. д-р Ивайло Търнев, проф. д-р Владимир Данов, акад. проф. д-р Екатерина Титянова, д-р Радосвет Горнев от Болница Лозенец, проф. д-р Николай Габровски, проф. Григор Горчев от МУ Плевен, д-р Ивайло Христов от Медика Албена, д-р Станимир Сираков от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, д-р Славомир Кондов, д-р Галинка Павлова от БЛС, акад. Дамян Дамянов, проф. Младен Григоров, д-р Иво Петров, доц. д-р Васил Каракостов, Проф.д-р Венцислав Цветков от Болница ЕВРОПА, проф. д-р Георги Чернев, д-р Валентин Ангелов, НК Детско здраве – УМБАЛСМ „Пирогов“, доц. Георги Хубчев от АГ УМБАЛ Дева Мария -Бургас, доц. д-р Венелин Герганов, д-р Николай Брънзалов (НСОПЛБ), Д-р Зоя Кунева, Клиника по неврохирургия УМБАЛ „Св.Иван Рилски“ – София, д-р Петър Узов, д-р Илиян Шандурков от Очна Клиника Вижън – София, проф. д-р Силвия Чернинкова от Александровска болница – София, проф. д-р Тошко Лисичков, д-р Нина Янчева, д-р Захари Захариев, д-р Майя Милева, доц. д-р Петя Димова, д-р Кр.Минкин, многопрофилна болница „Света АННА“ София, ACIBADEM CITYCLINIC, МБАЛ „Токуда Болница София”, Очна клиника „Вижьн“ и др.
Категории

1. GRAN PRIX – Голямата награда за значими постижения и

дългогодишна дейност
2. Доктор на годината
3. Болница на годината
4. Болничен Мениджмънт
5. Професионално признание
6. Медицински Иновации
7. Медицински Инвестиции
8. Best Consulting
9. Професионализъм в медицината
10. Клинично сътрудничество и работа в екип
11. Социална отговорност и човешки ресурси
12.Международно признание
13.Алтернативна медицина
14.Специиална пациентска награда
15. Най-добри Ковид-19 Практики

КРИТЕРИИ
GRAN PRI – Голямата награда за значими постижения в медицината и дългогодишна дейност. Връчва се на лекари-доайени.
Професионално признание
Признание от колеги и пациенти, разширяване знанията и подобряване на уменията си чрез участие в международни и медицински форуми, медицинско образование и т.н.
Медицински Иновации
Ще бъде присъдена на лекар, медицински екип, болница, клиника с доказана далновидност и подход за решаване на здравните проблеми и подобряване на медицинските постиженията чрез въвеждане на нови, иновативни програми.
Критерии за оценка – Разработва новаторски решения за предоставяне на грижите за пациентите в резултат на по-добър достъп , качество, непрекъснатост на грижите, резултати от пациенти.

Best Consulting
Ще бъде присъдена на лекар/екип, който предоставя на клиентите качествена консултация и специализирани услуги .
Критерии за оценка – Перфектна комуникация с други лекари , показваща гъвкавост, надеждност и ангажимент за изключителна грижа за пациента.
Професионализъм в медицината
Присъжда се на лекар/екип/болница, които активно насърчават качеството в медицинските услуги, перфекционизма, въвеждане на иновативни програми с цел по-добро обслужване на клиентите.
Критерии за оценка – Компетентност, надеждност, иновативност.
Добри практики в обратната връзка с клиентите.
Постижения в областта на качеството и безопасността
Присъжда се на лекар/екип/болница, които оптимизират резултатите на пациентите и предпазват здравето от предотвратима вреда.
Критерии за оценка – установяване на най-добри практики в тази сфера. Демонстрират образцово изпълнение на признати клинични услуги. Внедряват програми и услуги за подобряване обслужването и лечението на пациентите.
Доктор на годината
Присъжда се на доктор, който последователно постига високи стандарти в практиката на медицината и е признат за модел за подражание от неговите колеги.
Критерии за оценка – Клинични умения, ръководство, сътрудничество,
Клинични иновации
Болница на годината
Присъжда се на болница, която последователно постига високи стандарти в практиката на медицината.
Критерии за оценка – Клинични умения, ръководство,сътрудничество,
Клинични иновации
Клинично сътрудничество и работа в екип
Наградата Клинично сътрудничество и работа в екип се представя на екипа, който успешно работи с колеги, съвместно взема решения за засилване на сътрудничеството и откритата комуникация .
Критерии за оценка – Изгражда ефективни взаимоотношения на
сътрудничество между различните групи, които да дефинират и да решават проблемите на пациентите.
Социална отговорност и човешки ресурси в медицината
Присъжда се на лекар/екип/болница, които насочват усилията си доброволно, без да са принуждавани от закона, за постигане на социални и екологични цели по време в техните дейности.
Критерии: Иновации в областите на грижата за здравето на служителите, образованието и откриване на нови работни места. Наемане на специалисти и практическо обучение на студенти по медицина. Благотворителни кампании с цел превенция на населението.
Международно признание
Международно признание за високо ниво на управление, качествени услуги, непрекъснатото подобряване на качеството, както в сферата на обслужването, така и в управлението.

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.