Най-успешните компании на Балканите с награди в София

Balkan Business Awards 2018

Международно жури ще даде своите оценки за участниците в четвъртото издание на годишните награди Balkan Business Awards 2018, организирани и продуцирани от агенция за публични комуникации VIP Communication PR.

По време на официалната церемония ще бъдат отличени най-значимите постижения в бизнеса на Балканите.  Събитието ще се състои на 7 март 2018 г.  от 20:00 часа в луксозния хотел Best Western Premier Sofia Airport.

Заявка за участие: Zayavka BUSINESS AWARDS 2018

Конкурсът ще отдаде нужното внимание на успешния бизнес, който дори в период на криза запазва своето устойчиво развитие и демонстрира европейски стандарт и просперитет.   Световният опит показва, че подобни конкурси стимулират и популяризират успешните практики и дават стимул за развитие на бизнеса. Тези награди подпомагат също и инвестициите в образованието в учебно тренировъчните фирми за децата предприемачи и инициират стипендии за социално слаби отличници и ученици в неравностойно положение, които искат да останат да учат и да работят на родна земя.

Ще бъдат отличени успехите, иновациите и етиката, които са задължителни за просперитета на всяка компания. Това е признание за техния публичен и жизненоважен принос за развитието на цялото общество.

Поощряват се устойчивото развитие,  повишаването на стандарта в корпоративната общност, опазването на околната среда,  корпоративната и социалната отговорност, както и дейностите и услугите, в полза на обществото.

Наградите  Balkan Business Awards 2018 ще отбележат най-значимите постижения в бизнеса у нас и на Балканите, допринесли за устойчивото развитие на обществото в тези региони.

Партньори на събитието са: Българската Търговско-Промишлена Палата, Българо-Румънската Търговско Промишлена Палата,    Сръбско-Българската Търговска Камара, Турско-Българската Търговско-Индустриална Камара,  Гръцкия Бизнес Съвет в България,  Бизнес Клуб Лондон, Европейският Икономически Сенат и други.

Журирането, което ще отреди победителите във  Balkan Business Awards 2018, е поверено на нашите партньори, както и на ресорните журналисти в медиите-партньори на събитието.  Те  ще предоставят своите номинации  до 20.02.2018 г.

В различни сфери на бизнеса ще бъдат отличени значимите постижения в категории:

Корпоративна и социална отговорност

Нов проспериращ бизнес

Опазване на околната среда

 Млад предприемач

 Нов иновативен продукт/услуга

Устойчиво развитие на бизнеса

Най-добри клиентски практики

Бизнес практики с благотворителни инициативи

Международно признание

Малка и голяма община с принос в развитието на бизнеса

Цялостен принос в бизнеса и други.  

При повече от един номиниран в тази категория, журито ще излъчи  победител.  Организаторите си запазват правото да се произнесат по допустимостта на всеки участник.

Категории и критерии 

Корпоративна и социална отговорност

Наградата ще бъде връчена на мениджъри на фирми, показали положително въздействие върху обществения живот .

Това включва фирми, които предоставят възможности за бизнес на други  фирми,заетост на образовани кадри, подкрепа за здравословен начин на живот или подкрепа за Общността и целите на образованието.

Нов проспериращ бизнес

Наградата е за фирми, които са започнали в рамките на последните две години. Номинираните трябва да покажат как техният бизнес напредва в съответствие с бизнес плана им. Успехът трябва да се докаже чрез бизнеса и неговите служители, които имат ясна представа за своите продукти, конкуренти и пазарна среда.

 

Опазване на околната среда

Ще бъде присъдени на мениджър на фирма, показала дългосрочна практика в полза на околна среда. Това включва усилията, свързани с отпадъците и рециклирането, със зелени инвестиции, с ползване на  нови екологични източници на енергия, транспорт или друга дейност в тази насока.

Млад предприемач

Ще бъдат номинирани мениджъри на възраст 18-30 години с предприемачески талант и умения. Това са млади хора, които още докато учат,  започват собствен бизнес.

Доказателство за иновации, нюх, креативност и ентусиазъм.

Носители на ключови бизнес функции като творческо мислене, продажби и маркетинг, бизнес планиране и представяне и решаване на проблемите в съответния бизнес. Способност да се организират самостоятелно и / или в екип. Способност да представи ясни бизнес идеи.

Нов иновативен продукт/услуга

Тази награда има за цел да се възнагради  стартираща дейност, нов иновативен продукт, процес, услуга или нов начин на дейност. Категорията е за всички фирми, чийто продукт е стартирал в периода януари 2013 г. до декември 2014.

Номинираните продукти/услуги трябда да:

Демонстрират автентични и оригинални идеи.

Демонстрират как е разработен този нов продукт, процес, услуга или нов начин на работа с течение на времето.

Демонстрират новаторска нагласа за успешното въвеждане на нова идея, техника или технология с организацията или пазара.

Има търговска приложимост. Има доказателства за търговски успех.

Демонстрира ползи за клиентите.

Текстът трябва да включва ясно писмено и/или графично с описание на продукта, процеса, услуга или новия начин на работа и нейното развитие.

Устойчиво развитие на бизнеса

Тази награда има за цел да се възнагради бизнеса, който показа отношение към общността, към околната среда и към своя персонал.  Наградата е насочена към всички фирми, независимо от размера или периода на дейността.

Награждава се бизнесът, който разреши проблемите с осигуряване на възможности за местния бизнес , наемането на образовани кадри. Показва ангажимент за устойчивост – рециклиране на отпадъци , зелена продукти , енергетиката, транспорт или други целенасочени към околната среда дейности .

Фокусира се върху социалната и корпоративна отговорност – предоставя услуги, които отговарят на нуждите на потребителите, подпомагане на  обществени групи или доброволческа дейност като организация.

Участие в инициативи, които носят значителни и осезаеми ползи.

 

Най-добри клиентски практики

Тази награда има за цел да възнагради приноса на фирмите по отношение на клиентското обслужване и насоченост към нуждите на потребители.

Номинира се мениджър на фирма, която демонстрира високо ниво в обслужването на клиенти. Разполагаща с ефективни маркетингови стратегии за тяхната целева клиентска база .

Фирма, която показва гъвкавост и способността да се адаптира  към бързо развиващи се тенденции на потребителите.

 

Бизнес практики с благотворителни инициативи 

Поощряват се бизнес практиките, продуктите и услугите, които имат насоченост към благотворителни каузи и иницативи.

 

Международно признание

В тази категория попадат малки и средни предприятия, както и едрият бизнес, които за получили международно признание за своите продукти, услуги или дейности.

 

Цялостен принос в бизнеса 

В тази категория автоматично  попадат  мениджъри и фирми, които отговарят накритериите в  следните категории:

Устойчиво развитие

Иновации в продуктите и услугите

Опазване на околната среда

Корпоративна и социална отговорност

Клиентски практики

Международно признание

 

Голяма/Малка община, с принос в развитието на бизнеса в региона

Тази категория отличава усилията на местната власт в развитието на регионалната икономика.  С административни мерки, изграждане на добра инфраструктура, включване на фирми от региона в изпълнението на общински проекти и други.

Всички материали за участие стават при организаторите.

Агенцията инициира и реализира годишните награди за луксозно строителство Luxury Property Awards и на медийните награди  Media Awards.

ПР-агенцията е организатор и на други престижни събития като Балканските награди за Туристическа Индустрия, Националните Медицински Награди и наградите LIFESTYLE  AWARDS.

 

Следвайте ни във Фейсбук

© 2005 - 2016 PR Agency - VIP Communication. All rights reserved.